Unutkanlık; günlük yaşamımızda ciddi bir hastalık söz konusu olmaksızın da en fazla şikayet edilen durumlardan biridir. Ancak, ileri yaşlar için Alzheimer hastalığı, gençlerde ise vitamin eksiklikleri, hormon bozuklukları ya da depresyon gibi zihinsel yeteneklerde bozukluk ile seyreden pek çok ciddi hastalığın ilk ya da en önemli belirtisi yine unutkanlık olmaktadır.

İşte unutkanlık ve davranış bozuklukları kliniğinin amacı, bir hastalık anlamı taşıyan ya da taşımayan unutkanlık ve diğer akli yeteneklere ait şikayetleri, davranış bozukluklarını değerlendirip doğru teşhisi koymak, ciddi olan ve olmayan durumları ayırdetmek, gerçek hastalık durumlarında gereken önlemleri almak, tedavileri uygulamak, hastanın ve yakınlarının uygun biçimde yönlendirilmesini sağlamaktır.