Unutkanlık dışında, konuşma bozuklukları (afaziler), algılama bozuklukları (agnoziler), vb. diğer tüm zihinsel yeteneklerde ortaya çıkan bozukluklar ve davranış bozukluklarına yol açan hastalıklar kliniğin faaliyet alanına girmektedir. Genel olarak ifade edersek, şu hastalıkların unutkanlık ve davranış bozuklukları kliniğimizde tanı, takip ve tedavileri yapılmaktadır.
 • Her türlü unutkanlık şikayetleri
 • Yaşlanmaya bağlı unutkanlıklar
 • Bunamalar (Alzheimer hastalığı ve diğer bunama sebepleri)
 • Felç sonrası ortaya çıkan zihinsel algılama ve konuşma bozuklukları (Afaziler)
 • Kafa travmaları sonrasında görülen unutkanlık, diğer zihinsel bozukluklar ve davranış bozuklukları
 • Beyin iltihapları(menenjit) sonrası unutkanlık, konuşma ve algılama problemleri
 • Alkole bağlı zihinsel bozukluklar
 • Ameliyatlardan (özellikle kalp ameliyatları) sonra ortaya çıkan zihinsel bozukluklar, unutkanlık, algılama ve konuşma bozuklukları
 • Parkinson, Multipl Skleroz (MS) vb. kronik nörolojik hastalıkların seyri esnasında
  görülen zihinsel problemler, unutkanlık, davranış problemleri
 • Yaşlılarda görülen yürüme bozuklukları, idrar kaçırma problemleri
 • Sara (Epilepsi) hastalarında görülen unutkanlık, davranış bozuklukları ve okul başarısızlığı
 • Çocuklarda dikkat eksikliği, zihinsel yetersizlik ile ilgili okul başarasızlıkları durumları