İlerleyen yaşla birlikte yürüme yeteneğinde ortaya çıkan bozulma, bazen düşmeler, dengesizlik, giderek adımların küçülmesi, dik duruşun değişip, belin öne doğru eğilmesi, hatta bastonsuz yürüyemez olma, genellikle yaşlılığın doğal bir sonucu olarak algılanır. Bilmecelerde bile yaşlanınca 3 ayaklı olan canlı biçiminde tarif edilir insan. Ayrıca yaşla birlikte gelen ve yürümeyi, dengeyi, hareket kabiliyetini sınırlayan diz eklemlerinde bozukluklar, kireçlenmeler vb. rahatsızlıklarda ortaya çıkan durum için açıklayıcı sebeb olarak görülür çoğu kez.

İdrar kaçırma yada tuvalete yetişmede güçlük çekmek, çok sık ve aniden bastıran idrar ihtiyacıda benzer şekilde Erkeklerde yaşla beraber ortaya çıkan prostatdan, kadınlarda sık doğumlardan bilinir. Tabi biraz unutkanlıkta her keste vardır.

Ama bu üçlü, YÜRÜMEDE BOZULMA, İDRAR KAÇIRMA ve UNUTKANLIK, sinsi bir beyin hastalığının habercisi olabilir. Biraz dikkat edilirse bu şikayetlerin yıllar içerisinde giderek ilerlediği fark edilir. Hastamızda genellikle zaten şeker hastalığı ve yüksek tansiyon da vardır.

Bu durumdan sorumlu olabilen ve tedavisi mümkün ya da en azından kısman mümkün olan bir kaç değişik hastalık mevcuttur. Sorun genellikle beynin su içeren bölümlerinde (ventrikül) genişleme , beynin kılcal damarlarında yaygın tıkanmalar ve bazen dejeneratif hastalıkların bunlara eklenmesinden kaynaklanır.