Günümüzde ilerleyen tıbbi tedavi yöntemleri sayesinde kalp damar hastalıklarından erken yaşlarda ölüm azalmıştır. Ama bunun sağlanabilmesi için günümüzde çok sayıda insan koroner damar (kalbin kendisini besleyen damarlar) hastalıklarının tanısı veya tedavisi amacıyla koroner anjiyografi, stend veya by-pass, ameliyatı ygulamalarından geçmektedir. Bu hastalarda zaman zaman işlemlerin sonrasında; unutkanlık, uyku bozuklukları, hayaller görme, ajitasyon, yakınlarını tanıyamama, etrafa ilginin azalması hareketlerde ağırlaşma gibi zihinsel ve davranışsal belirtiler ortaya çıkmaktadır. Bunların bir kısmı kısa sürede düzelmekte bir kısmı ise kalıcı veya tekrarlayıcı olabilmektedir.

Ortaya çıkan belirtilerin değişik sebepleri olabilmektedir. Henüz belirti vermemiş, başlangıç döneminde bir unutkanlık hastalığının varlığı, kalpte olduğu gibi beyinde de damar tıkanıklarının varlığı, bu işlemler esnasında beyinin bir süre için beslenmesinin bozulması ve küçük pıhtıların beyine atılması gibi. Hastanın nörolojik açıdan değerlendirilmesi, nedenlerine yönelik gerekli araştırmaların yapılması ve tedavi, ortaya çıkan bu unutkanlık ve davranış bozukluklarını altta yatan neden bağlı olarak geri döndürebilir, azaltabilir ya da ilerlemesini durdurabilir.